แบบฟอร์มตัดเกรด

ฟอร์มตัดเกรด อิเล็กทรอนิกส์
ฟอร์มตัดเกรด ยานยนต์
ฟอร์มตัดเกรด ไฟฟ้ากำลัง
ฟอร์มตัดเกรด ปิโตรเคมี
ฟอร์มตัดเกรด เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 
ฟอร์มตัดเกรด เทียบโอนประสบการณ์ 

สาขาวิชาที่เปิดสอนฟอร์มการทำวิจัย 5 บท
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำวิจัย 5 บท  
หน่วยงานต้นสังกัด
สาระน่ารู้
รายงานผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด คลิ๊ก 
รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) 2554 ดาวน์โหลด คลิ๊ก 
บันทึกข้อตกลง V-ChEPC ดาวน์โหลด คลิ๊ก 
จำนวนเข้าชมเว็บไซด์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday74
mod_vvisit_counterYesterday333
mod_vvisit_counterThis week1308
mod_vvisit_counterThis month5178
mod_vvisit_counterAll66845

ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน 8 ประเภท แผนปฏิบัติการประจำปี หน่วยงานย่อยภายใน รายงานการประเมินตนเอง 

 

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. สาขาปิโตรเคมี
โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-CHEPC)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๗
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗


 รายงานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม นร.นศ. รูปแบบเทียบโอนความรุ้และประสบการณ์
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๑๘
   
รายงานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม นร. นศ. ภาคปกติ
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

 รายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
สรุปผลการดำเนินโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net)
พิธีปิดลูกเสือวิสามัญเดินทางไกลพักแรม
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

อ่านเพิ่มเติม...

 โครงการลูกเสือสามัญเดินทางไกลพักแรม
วันที่ ๕ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

อ่านเพิ่มเติม...

 


ผอ.วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
กล่าวต้อนรับ
ลูกเสือเข้่าค่ายพักแรม
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

 


กิจกรรมออกแนะแนวศึกษาต่อ
โรงเรียนในเครือข่าย
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวสำนักอำนวยการ

เรียนรู้นอกห้องเรียน


e-learning
e-books

ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัยของครู
เอกสารประกอบการสอน
นวัตกรรมทางการศึกษา
งานวิจัยของนักศึกษา
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา
เวปไซท์ที่น่าสนใจคุณลักษณะครุภัณฑ์
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2556 1 , 2