วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น.
ท่านรองผู้อำนวยการ นายยุทธพันธ์ โคตรพันธ์
ตัวแทนคณะครูวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
และนักศึกษาแผนกปิโตรเคมีและไฟฟ้าควบคุม
เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

 
 
 
 
 
 

 


 
นโยบาย รมช.ศธ. 
พลเอกสุรเชษฐ  ชัยวงศ์
" 5 ร "
มอบให้ สอศ.
1. ริเริ่ม  2.รวดเร็ว   3.รอบคอบ  4. รอบด้าน   5. เรียบร้อย
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และท่านผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
หรือโอนเงินผ่านบัญชี เงินผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
เลขที่บัญชี 249-0-30736-3 ธนาคารกรุงไทย

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

เข้าค่ายนักเรียน นักศึกษาใหม่   ระดับปวช. วันที่     3-4 เมษายน พ.ศ. 2561
                                        ระดับปวส.  วันที่   3-5  เมษายน พ.ศ. 2561 


วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดเปิดภาคเรียนที่1 / 2561 วันที่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่