วันที่ 18 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด นำโดย ดร.สิริชัย นัยกองศิริ
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการครูและนักศึกษาสาขาปิโตรเคมี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 ณ ปตท สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 

 
วันพุธที่9มกราคม 2562 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมชั้น2อาคารปิโตรเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ได้ต้อนรับ คุณพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา ได้เข้าเยื่ยมชมโครงการ
V-ChEPC
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
วันที่12 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30น. รัฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์
เป็นประธานเปิดโครงการขึ้นทะเบียนครูพิเศษอาชีวศึกษา อุตสาหกรรม4.0และ EEC ณ หอประชุม
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ดูภาพบรรยากาศคลิก!
 

 
 
วันที่ 13 ตุลาคม 2561  คณะผู้บริหารตัวแทนครูตัวแทนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี จุดเทียนชัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ สวนศรีเมือง อำเภอเมืองจังหวัดระยอง 
 

 
 
 

  
 
 
ด้วยรักและผูกพัน รองผู้อำนวยการสมโรจน์ พลายงาม  ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีแห่งที่ 2
รองผู้อำนวยการดวงเนตร จันทร์สุวรรณ ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
และแสดงความยินดี กับรองผู้อำนวยการ ทิพวรรณ บุญเปรี้ยว ในการดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา 

 

 
 
 


ในวันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
โดยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ได้ส่งตัวแทน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาและแสดงผลงานโครงงานคุณธรรม
นักเรียน นักศึกษา ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร โดยส่งผลงานคุณธรรม
โครงงานขับขี่ปลอดภัย ส่งเสริมวินัยจราจร มีรายชื่อดังนี้
๑. นางสาวปวริศา เจ๊ะอาลี
๒. นายนครินทร์ โสภา
๓. นายชัยณรงค์ แจ่มจิตร์
๔. นายกฤษฏิ์ เหมือนโพธิ์ สาขางานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ปวช.๒ และ
๕. นายซาดร วรานุตระกูล สาขางานไฟฟ้าควบคุม ปวส.๒
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ของภาค

 

 
 นิทรรศการ การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐาน
(Project Based Learning)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 
โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เรือโท ศตวรรษ  อนันตกูล
ประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ
 
 
 
 
 
 
 

 
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น.
ท่านรองผู้อำนวยการ นายยุทธพันธ์ โคตรพันธ์
ตัวแทนคณะครูวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
และนักศึกษาแผนกปิโตรเคมีและไฟฟ้าควบคุม
เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

 
 
 
 
 
 

 


 
นโยบาย รมช.ศธ. 
พลเอกสุรเชษฐ  ชัยวงศ์
" 5 ร "
มอบให้ สอศ.
1. ริเริ่ม  2.รวดเร็ว   3.รอบคอบ  4. รอบด้าน   5. เรียบร้อย